Vizyon, Misyon ve Değerler

Vizyon

Eğitim kalitesi, bilimsel çalışmalar ve sektörel işbirlikleri ile yüksek katma değerde bilgi ve hizmet üreterek turizm alanında bulunduğu bölgenin ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını geliştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığa sahip olan ve tercih edilen bir fakülte olmaktır.   

Misyon

Fakültemizin öncelikli amacı çağdaş, bilimsel ve kaliteli bir eğitim öğretim sağlamak suretiyle turizm sektörü için nitelikli yönetici adaylarını, turist rehberlerini, animatörlerini ve mutfak şeflerini yetiştirmektir. Fakültemizin diğer amacı, bölge ve ülke turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda güncel ve uygulamaya dönük projeler hazırlayarak, araştırmalar yaparak, toplantılar düzenleyerek ve bu etkinliklerin sonuçlarını toplumun her kesimi ile paylaşarak bilgi üretimine, sektörel ve toplumsal gelişime katkıda bulunmaktır.  

Değerler

 • Atatürk İlkelerine Bağlılık,
 • Milli Çıkarların Üstünlüğü,
 • Bilimsellik,
 • Akılcılık,
 • Şeffaflık,
 • Objektiflik,
 • Adillik,
 • Dürüstlük,
 • Katılımcılık,
 • Hesap Verebilirlik,
 • Etik Değerlere Bağlılık,
 • Katılımcı ve Demokratik Yönetim,
 • Sürekli İyileştirme,
 • Yaratıcılık,
 • Yenilikçilik,
 • Sosyal Sorumluluk,
 • Destekleme,
 • Kolaylaştırma ve Teşvik Etme,
 • Hoşgörü,
 • İşbirliği ve Takım Ruhu.