Program Çıktıları

  • Turist Rehberliği ile ilgili yasal düzenlemeleri, mesleki hak ve yükümlülükleri bilmek.
  • Turizm ve turist rehberliği alanında temel kavramları tanımlamak.
  • En az bir yabancı dilde mesleki bilgileri aktarmak.
  • Turlarda ülkenin kültürel ve coğrafi özelliklerini ayrıntılı bir şekilde tanıtarak grup liderliği yapmak.
  • Turizm rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye’nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerleri konusunda uzmanlaşmak ve ülkenin tanıtım görevini üstlenmek.
  • Turizm ve turizm mesleği ile ilgili yenilikleri takip edip, kendini geliştirmek.
  • Türkiye’deki kültürel ve doğal miras varlıklarının korunması hususunda yüksek bilinç düzeyine ulaşmak.
  • Dünya üzerindeki diğer farklı kültürleri, dinleri, uygarlıkları Türkiye’deki örneklerle harmanlayarak kullanabilmek.
  • Alternatif turizm türlerine hakim olarak sürdürülebilir turizm çerçevesinde ülke turizmine çözümler üretebilmek ve farkındalık yaratmak.
  • Eğitimi esnasında almış olduğu tüm donatılar ile bilimsel nitelikte çalışmalar yapabilmek.