Bölüm Hakkında

Turizm İşletmeciliği Bölümünün amacı; öğrencilere organizasyon, yönetim ve değerlendirme yeteneği kazandırarak geleceğin yöneticilerini yetiştirmektir. Geniş bir ders yelpazesi sayesinde öğrencilere sosyal konulara analitik bakış açısı kazandırılarak kıt kaynakların en verimli şekilde kullanılmasının yolları öğretilmekte ve firmaların -dolayısıyla ülke ekonomisinin- etkili yönetilmesine katkı sağlanmaktadır. Ayrıca işletmelerle ve çevresi ile uyum sağlayan, karşılaştıkları sorunları çağdaş yönetim yaklaşımları yardımıyla analiz edebilen, bu sorunlara rasyonel ve bilimsel çözümler getirebilen, aynı zamanda kendi işyerini kurabilecek bilgilerle donatılmış, bilimsel karar verebilen ve çağdaş fikirlere ve gelişmelere açık "yönetici veya yönetici adayları" olarak yetiştirmektir. Turizm İşletmeciliği bölümü, kuramsal, uygulamaya dönük, güncel işletmecilik sorunlarını ve uygulamalarını temel alan ders programıyla ve bu programda yer alan dersleri verecek yetkin öğretim elemanlarıyla söz konusu temel amaca ulaşmaya çalışmaktadır.