Program Çıktıları

Bölüm eğitimini başarı ile tamamlayanlar;

 • Turizm endüstrisinin ulusal ve uluslar arası düzeyde işleyişini anlar.
 • Yiyecek ve içecek sektörünü ve bunların diğer sektörlerle ilişkisini makro ve mikro boyutta analiz eder ve değerlendirir.
 • Konaklama işletmesi içinde veya bağımsız restoranlar ya da endüstriyel mutfak işletmelerinde üretimden satışa ve satış sonrası işler dahil olmak üzere bütün iş ve malzeme akışını anlar ve yönetir.
 • Bu alandaki her türlü malzeme seçimi, alımı, depolama ve üretim sürecini bilir ve yönetir.
 • Mutfak türleri, tasarımı, planlanması ve yönetimi konularında yeterli bilgiye sahip olur.
 • Bu alanda çalışan insan kaynaklarını planlamak, yönetmek ve liderlik etmek ve hijyen ve güvenlik sorunlarını çözme konularında bilgi sahibi olur.
 • Mutfak türleri, kültürleri, pişirme teknikleri, sanat ve tasarımsal yaklaşımlar konularında bilgi sahibi olur.
 • Beslenme, gıda kimyası, yiyecek-içecek teknolojisi konularında yeterlilik kazanır.
 • Türk ve dünya mutfağı konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
 • Sektördeki yeni eğilimleri izler ve yenilikler üretebilir
 • Pastacılık ve ekmek üretimi, şarap ve kültürü, peynir üretimi ve kültürü ve kahve gibi gastronomi ve mutfak sanatlarının temel alanlarında bilgi ve beceri sahibi olur.
 • Bu özel eğitim alanlarında kariyerini geliştirmek için yol ve yöntemlere ulaşır. Ulusal ve küresel kuruluşlarla işbirliği olanaklarını kuracak becerilere sahip olur.
 • En az iki dilde eğitim alanı ile ilgili yayınları izler, iş arkadaşları ve müşterilerle iletişim kurar.
 • Yaratıcı ve yenilikçi bir davranış geliştirir. Rekabetçi ve alanında lider özelliklerini öne çıkarır.
 • Bu alanda yönetim ve pazarlama faaliyetlerindeki gereksinimleri belirler ve uygular.