MAZERET SINAVLARINA KATILACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE (21.05.2020)

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ile sınırlı kalmak kaydıyla, öğrenci bilgi sisteminden başvuru yapan öğrencilerin bahar dönemi mazeret sınavı, dersi veren öğretim elemanının tercihine göre ödev, proje vb. şekilde yapılacaktır. İlgili öğrencilerin ivedilikle dersi veren öğretim elemanları ile iletişime (mail yoluyla) geçmeleri gerekmektedir.

Eski Site