2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ HAKKINDA

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ HAKKINDA

2023-2024 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz akademik birimlerinde 11.06.2024 tarih ve 12/80 sayılı Senato Kararına istinaden yaz öğretimi açılmayacaktır.

2023-2024 eğitim-öğretim yılı yaz öğretiminde diğer yükseköğretim kurumlarından ders almak isteyen öğrencilerimizin "Yaz Öğretimi Yönergesi"nin 16. maddesinde açıklanan hükümler doğrultusunda kayıtlı bulundukları Fakülte/Yüksekokullarına başvurmaları gerekmektedir.

1-      Farklı Üniversitelerin Yaz Okullarından ders almak isteyen öğrencilerin Kurum Dışı Yaz Okulu Ders Alma Talep Formu doldurarak imzalı bir şekilde ve almak istedikleri derslerin onaylı içerikleriyle birlikte turizm@alanya.edu.tr adresine pdf formatında göndermeleri gerekmektedir.

2-      Yapılacak başvurular Üniversitemiz Yaz Öğretimi Yönergesi’nin ilgili maddeleri gereğince değerlendirilecektir. Yaz Öğretimi Yönergesine aşağıda belirtilen linkten erişebilirsiniz.

https://www.alanya.edu.tr/media/e3gjvfc1/yo-008-yaz-ogretimi-yonergesi.pdf

3-      Üniversitemiz Yaz Öğretimi Yönergesine uygun olan başvurular ders içerikleri bakımından uygunluğunun kontrol edilmesi için ilgili Bölüm Başkanlıklarına iletilecektir

4-      Başvurunuzun turizm@alanya.edu.tr adresine ulaşmasına istinaden değerlendirilecektir.

5-      Başvuru için son tarih 10.07.2024 Çarşamba günü mesai bitimine kadar olup, bu tarihten sonra turizm@alanya.edu.tr adresine ulaşan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.


  • 24 Haziran, 2024