Program Çıktıları

  • Turizm İşletmeciliği ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı bilgi birikimi edinerek alanında uzman yönetici adayı olarak yetişir.
  • Turizm işletmelerinde yönetim, pazarlama ve planlama stratejilerini kavrar, turizm politikaları, sürdürülebilirlik ve destinasyon yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olur, hukuksal düzenlemeleri ve mesleki standartları takip eder.
  • Farklı turizm işletmesi türleri (konaklama, seyahat acentacılığı, vb.) ve bunların bölümleriyle (rezervasyon, satış, yiyecek içecek, vb.) ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olur ve mesleki olarak tercih ettiği alanlarda uzmanlaşır.
  • Turizm işletmelerinde motivasyon, liderlik, takım çalışması, kişilik, insan kaynakları, örgütsel yapı ve kültür gibi örgütsel davranış konularını kavrar ve uygular.
  • Turizme özgü alanlarda teknolojik gelişmeleri takip eder, gerekli bilişim teknolojilerini kullanır, araştırma yöntemleri uygulayarak analitik düşünme ve çözümler üretme alt yapısına sahip olur.
  • En az iki yabancı dil bilgisine sahip olur ve bu dillerde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini geliştirir.
  • Hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti, kültürel miras, hijyen, çevre bilinci, sosyal sorumluluk, kültürel çeşitlilik, güvenlik, gizlilik ve etik gibi unsurlara hassasiyet gösterir, genel kültürünü yaşam boyu geliştirme prensibiyle ülkeyi en iyi şekilde temsil eder.
  • Turizm işletmelerinin finansal ve mali işleyişi hakkında bilgi sahibi olur, muhasebe ve finansman alanlarında temel bilgilere vakıf olur.