VİZE MAZERET SINAVLARI DUYURUSU

Alkü Turizm Fakültesi Yönetim Kurulu'nun mazeret sınavları ile ilgili 16.03.2018 tarihli 17/1 sayılı kararı tabloda belirtilmiştir. Mazeret sınavlarının Akademik takvimde belirtilen 19-23 Mart 2018 tarihleri arasında ilgili dersin ders saatlerinde veya Öğretim elemanları tarafından belirlenen saatlerde yapılmasının uygun olduğuna, oy birliği ile karar verilmiştir.

ÖĞRENCİNİN

ADI SOYADI

ÖĞRENCİ NUMARASI

BÖLÜMÜ

GİREMEDİĞİ SINAVIN TARİHİ

DERSİN ADI

 

RAPORUN TARİHİ

MAZERETİ/ SÜRESİ

Burkan BARIŞ USLU

20142901097

Turizm İşletmeciliği

15.03.2018

TUR 408Anadolu Uygarlıkları ve Mitolojisi

06.03.2018

SAĞLIK PROBLEMİ

15 GÜN (KABUL)

10.03.2018

TUR 402 Mesleki Yab. Dil VI

13.03.2018

 TUR 418 Otel Otomasyonları

13.03.2018

YVO 304 Örgütsel Davranış

14.03.2018

TUR 412 Rekreasyon ve Animasyon

16.03.2018

YVO 414 Turizm Sosyolojisi

Murat HOŞ

20142901135

Turizm İşletmeciliği

10.03.2018

YVO 404 Müşteri İlişkileri Yönetimi

TUR 402 Mesleki Yab. Dil VI

09.03.2018

SAĞLIK PROBLEMİ

5 GÜN

(KABUL)

Azad Can AKTÜRK

20152951092

Turizm İşletmeciliği

13.03.2016

ISL 104 Yönetim ve Organizasyon

13.03.2016

SAĞLIK PROBLEMİ

1  GÜN

(RET) *

Mirkan Savaş TAVMAN

160151110

Turizm İşletmeciliği

16.03.2018

YVO 302 Stratejik Yönetim

-

(RET)**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Mazeret Sınavlarının Yapılış Esaslarına göre; Mazeretler a) Hastalık Hali  1. Maddesi gereği başhekim onayı hariç 3(üç) doktorun imzasını içermemesi.

** Geçerli bir mazeretinin olmaması.

 

 

Eski Site