ABOUT STUDENT MEMBER OF HIGHER EDUCATION QUALITY COMMITTEE

Sevgili Yükseköğretim Öğrencileri,

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Türk yükseköğretiminde kalite güvencesi sistemini yapılandırmak ve güçlendirmek amacıyla kurulmuş, yükseköğretim kurumlarının kurumsal dış değerlendirme süreçlerinin gerçekleştirilmesi, ulusal program akreditasyonu kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının tanınması ile kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması ve içselleştirilmesi faaliyetlerini yürüten idari mali özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir üst Kurul’dur.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı'nın 06.01.2021 tarihli ve 85680258-3 sayılı yazısı uyarınca, Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun 13 üyeden oluştuğu ve üyelerden birinin ise yükseköğretim öğrencisinin olduğu belirtilmektedir. Mevcut öğrenci üyenin görev süresi dolduğu ve yeni bir öğrenci üye seçimine dair başvuru ilanına https://yokak.gov.tr/yuksekogretim-kalite-kurulu-ogrenci-uyesi-basvuru-cagrisi-175 adresinden ulaşılmaktadır.

Eski Site